Välkommen till virvel!

Just nu har vi uppehåll pga andra uppdrag.
Vi kan i särskilda fall ta enstaka uppdrag i "worskshops om konst" (gäller både barn samt vuxna på företag). Likaså layoutuppdrag.
Är du intresserad eller har frågor, kontakta
info@virvel.se